จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดซื้อ กระดาษเช็ดหน้ากล่องขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-02 18:12:15
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศการจัดซื้อ รายการกระดาษชำระม้วนเล็ก สำหรับลูกค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-02 18:04:37
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดซื้อเครื่องรีดผ้าพร้อมเครื่องพับผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2022-01-19 16:44:51
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-12-21 15:01:06
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-12-21 14:55:12