จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างบริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2020-09-15 12:00:21