จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Kamonpan Sapanthong       2022-05-19 16:01:16
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศงานจ้างบริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   Maneerat.k       2022-02-21 16:36:42
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบพนักงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-17 17:54:31
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดซื้อ กระดาษเช็ดหน้ากล่องขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-02 18:12:15
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศการจัดซื้อ รายการกระดาษชำระม้วนเล็ก สำหรับลูกค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-02 18:04:37