จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาการจัดซื้อถุงมือยางสีขาว (ถุงมือแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2021-05-01 11:25:12
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาการจัดซื้อไข่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2021-03-18 08:40:05
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-01-20 18:35:01
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2020-10-02 20:09:40
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2020-10-02 20:01:35