จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / งานเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถ
   Maneerat.k       2023-06-06 16:54:28
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดตอบข้อซักถามราคาประกวดราคางานจ้าง บริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   Maneerat.k       2023-04-07 13:34:21
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / งานจ้างบริษัทบริการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   Maneerat.k       2023-03-29 17:23:54
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
   Kamonpan Sapanthong       2023-03-21 18:14:08
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจ้างการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (รถตู้หลังคาสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Admin       2022-12-23 17:36:40