จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเปลี่ยนท่อน้ําประปา บริเวณชั้นใต้ดิน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2023-10-04 12:17:42