จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-11-04 17:43:10
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-11-03 09:58:37
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-10-16 12:32:54
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจ้างการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (รถตู้หลังคาสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2021-09-02 09:22:37
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างบริษัทให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   Maneerat.k       2021-07-20 09:34:21